wychowanie fizyczne Nowa podstawa programowa

Odnośniki

didddl

Temat: Piątka z tańca, czyli nowe wychowanie fizyczne
Piątka z tańca, czyli nowe wychowanie fizyczne Nowa podstawa programowa doprowadzi do masowych zwolnień nauczycieli głównie wych. fizycznego. Działanie to ma charakter oszczędnościowy,jest toredukcja godzin tego przedmiotu w każdej szkole, ucznowie oprócz zwolnień lekarskich będą przedstawiać zolnienia z klubów, domów kultury i in. nauczyciele straca pracę uczniowie stracą szansę uczestniczenia w ych. fizycznym /przecież teraz każdy zainteresowany dzxieciak może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych majac jednocześnie 4 godz. wf w szkole / życzę sobie i pani minister żeby nowa podstawa programowa nigdy nie weszła wżycie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,505,87414543,87414543,Piatka_z_tanca_czyli_nowe_wychowanie_fizyczne.htmlTemat: Zajęcia wf- jestem ciekawa...
Coś w temacie : www.reformaprogramowa.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/2-pytania-i-odpowiedzi/39-pytania-dotyczce-realizacji-nowej-podstawy-programowej-wychowanie-fizyczne
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,46,99537216,99537216,Zajecia_wf_jestem_ciekawa_.html


Temat: program nauczania klasy 4-6- nowa podstawa program
Języki obce, wychowanie fizyczne i etyka może być od września 2009 roku prowadzone we wszystkich klasach wg nowej podstawy programowej. Ja wybrałam podręcznik oparty na nowej podstawie więc potrzebny jest nowy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,21006,95423929,95423929,program_nauczania_klasy_4_6_nowa_podstawa_program.html


Temat: Obowiązkowe fakultety z w-f 2h
2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (poprzednio: czwartej godziny wychowania fizycznego), w § 2 wskazuje, iż część obligatoryjnych zajęć z wychowania fizycznego może być organizowana przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne. Z tego stwierdzenia jednoznacznie wynika, iż wszystkie obligatoryjne zajęcia wychowania fizycznego muszą być organizowane przez szkołę, nawet jeśli przyjmują postać zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia tego rodzaju szkoła organizuje i kontroluje ich realizację na ogólnych zasadach sprawowania nadzoru pedagogicznego. Bezpośrednio odpowiedzialny za realizacje takich zajęć będzie nauczyciel, któremu prowadzenie takich zajęć zostanie powierzone. link www.reformaprogramowa.men.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/2-pytania-i-odpowiedzi/39-pytania-dotyczce-realizacji-nowej-podstawy-programowej-wychowanie-fizyczn...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,46,105365350,105365350,Obowiazkowe_fakultety_z_w_f_2h.html


Temat: Filozof o studentach: Smutni wewnętrznie
redukujące do minimum problematykę społeczną, filozoficzną, religijną, moralną, patriotyczną na rzecz banalnych kwestii w rodzaju „charakterystyki postaci”, permanentne i celowe niedofinansowanie oświaty, zastraszająca feminizacja zawodu nauczyciela, niesprzyjająca kształceniu i wychowaniu, lekceważenie ... do wymiaru małpy, która ma się dobrze bawić, żyć na luzie, skrobać się, tolerować dewiacje, zjeść i wypić, zaspokoić potrzeby fizyczne i nie szukać niczego więcej. Bo maturę i tak zdadzą...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,364,101754215,101754215,Filozof_o_studentach_Smutni_wewnetrznie.html


Temat: Jakie zmiany w związku z nową podstawą?
Podstawa mówi: "Zalecane warunki i sposób realizacji. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu ... i ogrodnicze itd.); 3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 4) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)." > 2. Nie będzimy się rozliczać tygodniowo tylko dziennie mają > być "wszystkie piąte" zrealizowane. Generalnie podstawa mówi o ... zajęcia "czysto" dydaktyczne (co podstawa dopuszcza). Ale jest także oczywiste, że dzień przedszkolny składa się/powinien się składać z różnorodnej aktywności dzieci i przewidywanie w nim codziennych zajęć dydaktycznych, pobytów na świeżym ... czasu, wynikało w sposób oczywisty własnie z ramowego planu dnia (dawno, dawno temu te ramowe plany dnia układano ze względu na znajomość możliwości i potrzeb psycho-fizycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Czas ... właśnie, między innymi, podstawa programowa mówi o TYGODNIOWYM rozliczaniu czasu. > -Czy zajęcia np. językowe albo rytmiczne wliczacie do > którejś "piątej"? To nie jest proste : niewątpliwie są to zajęcia dydaktyczne. Jeżeli są realizowane w przedszkolu jako zajęcia "dodatkowe", to powinny się odbywać w ogóle poza godzinami realizacji podstawy programowej. Ale niewątpliwie, moim zdaniem, należy uwzględnić konkretnego dnia fakt, że takie ... że powinno się przede wszystkim stosować tu zdrowy rozsądek (który przeciez wykazuje w tej kwestii podstawa programowa). Rozkładać dzieciom dzień proporcjonalnie do rzeczywistego czasu ich przebywania w przedszkolu, do ich możliwości psycho-fizycznych, potrzeb, zainteresowań itp. Ale to też nic nowego. Tak przecież już było. Nowa podstawa tylko PRZYPOMINA o tym. > -Gdzie jest zapis o tym, że dzieci nie mogą korzystać z ... dzieci, to nie będę tego robić (ani wymagać od nauczycielek, które pracują w moim przedszkolu). KAŻDY wizytator wychowania przedszkolnego, z którym się w życiu zetknęłam potrafił natychmiast zorientować się, ile mogły...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47465,99591740,99591740,Jakie_zmiany_w_zwiazku_z_nowa_podstawa_.html
Powered by MyScript