Wykaz prac szczegolnie uciÂążliwych lub szkodliwych dla

Odnośniki

didddl

Temat: Ciąża-a ksero w pracy! WIELKA prośba o pomoc
... sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr. 114, poz. 545 ze zm.) do dostania np. na www.sejm.gov.pl pozdrawiam:-) ewcia
Źródło: topranking.pl/1855/ciaza,a,ksero,w,pracy,wielka,prosba,o,pomoc.phpTemat: kobieta w ciąży- kodeks pracy czy i jak chroni
z 10 września 1996 roku (Dz.U. Nr 114, poz. 545) w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, w którego to rozporządzenia części IV ust.1 pkt.4 znajduje się takie zdanie: kobietom w ciąży [wzbronione są] prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę. Ponadto pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy kobietęw ciąży, jeżeli jest zatrudniona, tak jak Pani Katarzyna, przy pracy...
Źródło: topranking.pl/1857/kobieta,w,ciazy,kodeks,pracy,czy,i,jak,chroni.php


Temat: pyt do nauczycieli-bibliotekarzy
Czy dla nauczycieli należą się dodatki za prace w warunkach szkodliwych oraz dodatki za prace przy obsłudze monitorów ekranowych jak i dodatki za prowadzenie spraw bhp w szkole. Wymienione powyżej sprawy reguluje Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat(Dz.U. Nr 39, poz. 455). Cytowane powyżej rozporządzenia uchyliło rozporządzenie MEN z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych zasad wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach (Dz.U. Nr 58, poz. 368). Zgodnie z obowiązującym aktem prawnym organ prowadzący szkołę będący...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,73500985,73500985,pyt_do_nauczycieli_bibliotekarzy.html


Temat: mam pytanie do feministek
Dz.U.96.114.545 2002-11-11 zm. Dz.U.02.127.1092 §1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.(1) (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: V. Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości 1. Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy:...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,212,56473669,56473669,mam_pytanie_do_feministek.html


Temat: WAZNE PYTANIE !!!!
Bedą płacić 100% ale nie pensji tylko podstawy zasiłku chorobowego (podstawa liczona jest z 12 miesięcy, lub z okresu zatrudnienia jezeli jest krótszy). Pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę o pracę do ... nocnej. pozdrawiam W rozporzadzeniu RM w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.96.114.545) podane również są dopuszczalne ciężary ktore kobieta w ciązy moze podnosić z zaznaczeniem, ze...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,32810036,32810036,WAZNE_PYTANIE_.html


Temat: ile godzin przy komputerze podczas ciąży?
... 179 §1 i 2 k.p. załącznik do rozp.RM z 10.09.1996r. w spr.wykazu prac szczegolnie uciązliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114, poz 545 ze zm,)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,48024742,48024742,ile_godzin_przy_komputerze_podczas_ciazy_.html


Temat: normy dźwigania
Gość portalu: wanda napisał(a): (...) proszę mi powiedzieć gdzie znajdę normy dźwigania dla kobiet i mężczyzn, Temat ten reguluje Rozp. Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet(Dz.U. Nr 114 poz. 545 z 1996 r.) Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określa załącznik do rozporządzenia. § 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1979 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. nr...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,15820994,15820994,normy_dzwigania.html


Temat: czy kodeks pracy.........
Zajrzyj do następującego rozporzadzenia * Dz. U. 1996 nr 114 poz. 545 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34251,38559965,38559965,czy_kodeks_pracy_.html


Temat: czy ktoś pamięta rozporządzenie Religi?
pracy lub zwolnić z obowiązku wykonywania takiej pracy. I wtedy zachowuje się wynagrodzenie w takiej wysokości jak dawniej. Ale prace zabronione to generalnie - ciężary, niskie temperatury, duży hałas (czyli rzadkie prace) oraz praca przy monitorze komp. powyżej 4 godzin dziennie. Wykaz tych prac znajduje się z rozporządzeniu Dz.U. z 1996 nr 114 poz. 545. Natomiast jeżeli chodzi o "normalną" pracę -...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,39984,70969963,70969963,czy_ktos_pamieta_rozporzadzenie_Religi_.html


Temat: Pogotowie dyskryminuje czy chroni kobiety?
Pogotowie dyskryminuje czy chroni kobiety? WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM I MŁODOCIANYM § 1 Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. § 2 Praca, która wiąże się...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,92744855,92744855,Pogotowie_dyskryminuje_czy_chroni_kobiety_.html


Temat: Pogotowie dyskryminuje czy chroni kobiety?
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545) wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.”; 2) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określa załącznik do rozporządzenia.”; 3) w załączniku do rozporządzenia: a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet”, NIE MA PRAC ZABRONIONYCH, są szczególnie uciążliwe lub szkodliwe
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,55,92744855,92744855,Pogotowie_dyskryminuje_czy_chroni_kobiety_.html


Temat: Nietypowe zawody dla kobiet ???
kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Mężczyzn można zatrudniać do wszystkich prac, kobiety tylko do wybranych. Feministki nazywają to...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,29,27014417,27014417,Nietypowe_zawody_dla_kobiet_.html


Temat: ciąża a przerwy w pracy
Szanowna Pani, nie ma żądnych przepisów dotyczących dodatkowych przerw w pracy ciężarnych. Trzeba jedynie pamiętać, że niektóre prace, jak ponad 4 godzinna praca przy obsłudze monitorów ekranowych (czyli przy komputerze) jest zabroniona i pracodawca powinien o to zadbać (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1047,83017812,83017812,ciaza_a_przerwy_w_pracy.html


Temat: ile czasu przy komputerze?
obowiązku świadczenia pracy." a tu komentarz do art. 176: "Art. 176 K.p. mówi o zakazie zatrudniania kobiet „przy pracach szczególnie szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia”. Rada Ministrów w drodze Rozporządzenia z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 1996 r. nr 114, poz. 545 ze zm. ) określiła wykaz tych prac. Kobieta w ciąży nie może wykonywać: - prac przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin w ciągu doby (...)" tekst ze strony "www.poradaprawna.pl/artykul.php? id=5452&Session=ad5fd697081f12001d860e67c6395b1a" Tak mi się wydawało, że gdzieś widziałam...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,27321582,27321582,ile_czasu_przy_komputerze_.html


Temat: Dyżur - do nauczycielek
września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U Nr 114, poz. 545, ze. zm.). W wykazie tym brak jest jednak zapisu odnoszącego się bezpośrednio ... szczególną ochroną. Mając powyższe na uwadze dyrektor szkoły wiedząc o tym, że jest Pani w ciąży powinien rozważyć zasadność wprowadzenia takiej organizacji pracy, aby wykluczyć lub ograniczyć pełnienie dyżurów podczas przerw...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,48739638,48739638,Dyzur_do_nauczycielek.html


Temat: Praca przy komputerze
witaj o pracy przy kompie nie ma bezpośrednio w kodeksie pracy.. jest natomiast w rozporządzeniu wykonawczym do k.p. - rozp. RM z 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545, ze zm.) - w załączniku pkt V.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,48845004,48845004,Praca_przy_komputerze.html


Temat: Z innej beczki o zwolnieniach
Podstawa prawna O 4 godzinach mówi ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Do Rozporządzenia jest Załącznik i w nim w pkt V V. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych 1. Dla kobiet w ciąży: 4) prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,18144239,18144239,Z_innej_beczki_o_zwolnieniach.html


Temat: Ciąża a rozpoczęcie pracy
noin20 napisała: > Medycyna pracy już 2 razy pytała mnie o termin ostatniej miesiaczki > przed rozpoczęciem praktyk zawodowych - nie mieli prawa? Istnieje oficjalny wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, Dz. U. z dnia 27 września 1996 r., z późn. zmianami)....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,101876427,101876427,Ciaza_a_rozpoczecie_pracy.html


Temat: Praca
Witaj, podam Ci tylko parę ustaw i paragrafów na temat rozwiązania umowy o pracę z kobietą w ciąży: DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Spis treści Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na ... się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W...
Źródło: topranking.pl/1803/92,praca.php


Temat: jestem w ciąży i szef dał mi xerowanie dokumentów
... urzadzenia wytwarzajace to promieniowanie)(..) ozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr. 114, poz. 545 ze zm.) do...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,216,87682635,87682635,jestem_w_ciazy_i_szef_dal_mi_xerowanie_dokumentow.html


Temat: Zwolnienie z pracy a ciąża - raz jeszcze!!!
... umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. wydaje mi sie ze dziewczyna chodzi wlasnie o taka sytuacje- maja umowe na...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10669,23471872,23471872,Zwolnienie_z_pracy_a_ciaza_raz_jeszcze_.html


Temat: Ciąża a komputer
... prawa obizyc pracownicy w tym czasie wynagrodzenia! Pracownica w ciazy nie moze pracowac tez w godzinach nadliczbowych! Kobieta w ciazy wykonujaca prace siedzaca nie powinna pozostawac w tej pozycji cale 8...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,51718149,51718149,Ciaza_a_komputer.html


Temat: od kiedy moge isc na zwolnienie lekarskie?
lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany ... pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia ... pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,81734621,81734621,od_kiedy_moge_isc_na_zwolnienie_lekarskie_.html


Temat: czy mowic o ciazy pracodawcy?
A dokladnie jest tak: Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 02-02-2002, ostatnia aktualizacja 21-01-2004 16:22 Art. 176. [Prace wzbronione kobietom] Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. [Ochrona szczególna pracownicy w ciąży] § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ... § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy W OKRESIE PROBNYM NIE PRZEKRACZAJACYM jednego miesiąca. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej ... o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,14333027,14333027,czy_mowic_o_ciazy_pracodawcy_.html


Temat: chcesz być równa? dźwigaj ciężary kobieto!!!!
chcesz być równa? dźwigaj ciężary kobieto!!!! Rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Ujednolicono w nim kryteria dopuszczalnego narażenia kobiet na hałas i drgania mechaniczne w stosunku do ogółu ... norm polskich chroniących zdrowie pracowników, a w szczególności matek. Rząd tłumaczy, że proponowane zmiany uwzględniają aktualny stan wiedzy na temat skutków oddziaływania hałasu i drgań mechanicznych na organizm człowieka i kryteria ... rodzaje prac były dostępne dla kobiet. Nawet te zagrażające ich zdrowiu czy zdrowiu ich nienarodzonych dzieci. Na wniosek pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, minister Izabeli Jarugi-Nowackiej, rozporządzenie zmieni nazwę na rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Nie był to jedyny wniosek pełnomocniczki. Inne nie zyskały aprobaty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,2692821,2692821,chcesz_byc_rowna_dzwigaj_ciezary_kobieto_.html


Temat: chcesz być równa? dźwigaj ciężary kobieto!!!!
Gość portalu: Oszołom z RM napisał(a): > Rząd znowelizował rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. > Ujednolicono w nim kryteria dopuszczalnego narażenia kobiet na hałas i > drgania mechaniczne w ... w znacznym stopniu odbiegają od > obowiązujących norm polskich chroniących zdrowie pracowników, a w > szczególności matek. Rząd tłumaczy, że proponowane zmiany uwzględniają > aktualny stan wiedzy na temat skutków oddziaływania ... wyłącznie kobiety w stanie błogosławionym > i karmiące piersią. Jest to odpowiedź na postulaty feministek, które > chciałyby, żeby wszystkie rodzaje prac były dostępne dla kobiet. Nawet te > zagrażające ich zdrowiu czy zdrowiu ich nienarodzonych dzieci. > Na wniosek pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, minister > Izabeli Jarugi-Nowackiej, rozporządzenie zmieni nazwę na rozporządzenie w > sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia > kobiet. Nie był to jedyny wniosek pełnomocniczki. Inne nie zyskały aprobaty > Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Ministrów. Jaruga-Nowacka > sugerowała, że...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,2692821,2692821,chcesz_byc_rowna_dzwigaj_ciezary_kobieto_.html
Powered by MyScript