Wypowiedzenie umowy o pracę doc

Odnośniki

didddl

Temat: Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia
thomas@op.pl wrote: Czy można wydłużyć okres wypowiedzenia pracowników, na których zależy pracodawcy? Szybko się sprawdzili i dobrze by było gdyby nie mogli szybko odejść. Jeśli tak, to jakie okresy wchodzą w grę? Czy maksymalnie może to być 3 miesiące, czy więcej. Nie można wydłużyć Czasami jest to krócej niż 3 miesiące. Najlepsza metoda: wysłać na drogie szkolenie i doć do podpisu umowę, że jeśli zwolnią się w ciągu 4 lat to muszą zwrócić koszt szkolenia Inna metoda: wpisać w umowę zakaz pracy w firmach koonkurencyjnych.
Źródło: topranking.pl/1857/czy,mozna,wydluzyc,okres,wypowiedzenia.phpTemat: wypowiedzenie po urlopie macierzyńskim
Gość portalu: monika napisał(a): > wg kodeksu pracy nie można ci wręczyć wypowiedzenia kiedy jesteś na > urlopie wychowawczym, dlatego nie wiem czy ma jakikolwiek sens > spotykanie się z szefem Mylisz się. Pracownikowi na urlopie wychowawczym można wypowiedzieć umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/Orzecznictwo/SN/adm/u_II_PZP_13_05.pdf S.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,73951992,73951992,wypowiedzenie_po_urlopie_macierzynskim.html


Temat: zmian treści wypowiedzenia ?
zmian treści wypowiedzenia ? Rozwiązuję z Panem/Panią umowę o pracę zawartą w dniu ........ roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 grudnia 2005 roku. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest art. 30 §1 punkt 2, likwidacja zakładu pracy (art. 411. § 1. ). Kodeks Pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. Jednocześnie informuję, że otrzyma Pan/Pani przysługującą odprawę pieniężną zgodnie z w/w ustawą w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jednocześnie informuję.... Czy można w trakcie trwania wypowiedzenia zmienić je, lub poprostu nie wypłacić odprawy ... okazało się to pomyłką / zły wzór doc / nie powinno być zdania o odprawia???
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,30892346,30892346,zmian_tresci_wypowiedzenia_.html


Temat: rozwiąznie um. o pracę za porozumieniem stron
Może Pani rozwiązać umowe na czas nie określony z zachowanym okresem wypowiedzenia.Jeżeli chce Pani rozwiązać umowe o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia, proszę złożyć stosowne podanie do rąk pracodawcy. Na podstawie art.30 K.p. ma Pani pełne prawo rozwiązać umowe na czas nie określony z pracodawcą na mocy porozumienia stron.Wówczas nie obowiązuje tutaj okres wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy za porozumiem stron oznacza wspólne zgodne oświadczenie pracownika i pracodawcy.Umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym jeśli pracodawca z pracownikiem dojdą do pisemnego porozumienia. Obecnie porozumienie stron jest najkorzystniejszym dla pracownika sposobem rozwiązania umowy o prace.Nie rodzi to żadnych konsekwencji na świadectwie pracy i umowe taką można rozwiązać nawet w tym samym dniu ( jeśli zgodzi się na to pracodawca ).Można tutaj wspomnieć że sposób rozwiązania umowy zależy od oczekiwania do prawa do zasiłku dla bezrobnotnych.W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem obowiązuje karencja 180 dni ( trzeba czekać 180 dni na zasiłek ), w przypadku porozumienia stron 90 dni.Nie ... i szybko uda się umowe rozwiązać. Podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron można pobrać z tego linku : www.pracuj.pl/_files/GP-wzor- Podanie_w_sprawie_rozwiazania_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron.doc
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,32067712,32067712,rozwiaznie_um_o_prace_za_porozumieniem_stron.html


Temat: Praca
Witaj, podam Ci tylko parę ustaw i paragrafów na temat rozwiązania umowy o pracę z kobietą w ciąży: DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Spis treści Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac. Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. § 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. § 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W ... Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Jeśli chcesz poczytać sobie więcej to wejdź na stronę: http://www.rzeczpospolita.pl/prawo/doc/KPracy/kpracy.html#d8 Najlepiej...
Źródło: topranking.pl/1803/92,praca.php


Temat: Do Pana Andrejewww!!!!
Coś na to poradzimy.Zobaczmy zatem co mówi Kodeks Pracy : Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) skreślony, 3) czas nie określony. Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 1) 2 tygodnie, ... to, że może Pani rozwiązać umowe na czas nie określony z zachowanym okresem wypowiedzenia.W Pani przypadku okres wypowiedzenia umowy o prace wynosi 1 miesiąc.Jeżeli chce Pani rozwiązać umowe o prace z zachowaniem okresu wypowiedzenia, proszę złożyć stosowne podanie do rąk pracodawcy. Na podstawie art.30 K.p. ma Pani pełne prawo rozwiązać umowe na czas nie określony z pracodawcą na mocy porozumienia stron.Wówczas nie obowiązuje tutaj okres wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy za porozumiem stron oznacza wspólne zgodne oświadczenie pracownika i pracodawcy.Umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym jeśli pracodawca z pracownikiem dojdą do pisemnego porozumienia. Obecnie porozumienie stron jest najkorzystniejszym dla pracownika sposobem rozwiązania umowy o prace.Nie rodzi to żadnych konsekwencji na świadectwie pracy i umowe taką można rozwiązać nawet w tym samym dniu ( jeśli zgodzi się na to pracodawca ).Można tutaj że sposób rozwiązania umowy zależy od oczekiwania do prawa do zasiłku dla bezrobnotnych.W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem obowiązuje karencja 180 dni ( trzeba czekać ... szybko uda się umowe rozwiązać. Podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron można pobrać z tego linku : www.pracuj.pl/_files/GP-wzor-Podanie_w_sprawie_rozwiazania_umowy_o_prace_na_mocy_porozumienia_stron.doc
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,32071095,32071095,Do_Pana_Andrejewww_.html


Temat: Zakopane podział łupów
A tu jeszcze to www.matinternet.pl/s,doc,pol,nowiny,1529,0,23586,1,1529,opozycja_kontratakuje.html "12 grudnia zeszłego roku na polecenie burmistrza Janusza Majchra Rada Nadzorcza Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej "Tesko" odwołała ze stanowiska prezesa Marka Kabacińskiego i powołała na jego ... że nie ma mu pan nic do zarzucenia, ale takie były ustalenia koalicyjne - mówił podczas wczorajszej sesji Jerzy Zacharko. - Umowa miała być rozwiązana za porozumieniem stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Nie było też mowy o zwolnieniu zastępcy, pana Tomasza Dzierzęgi. Wszystkie pana obietnice okazały się gołosłowne. Prezes został zwolniony z czternastodniowa odprawą, pracę stracił także pan Dzierzęga. Co w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,170,56222061,56222061,Zakopane_podzial_lupow.html


Temat: wypowiedzenie umowy o prace
Jeszcze dokładnie doprecyzuję swoja wypowiedź: Nie ma czegoś takiego jak porozumienie stron z okresem wypowiedzenia ! Porozumienie stron to rozwiązanie umowy o pracę w dniu wskazanym. A wypowiedzenie to z zachowaniem okresu wypowiedzenia 3 mnego Więc albo to albo to! funk-doc napisał: > teraz sedno sprawy : czy pracodawca moze rozwiazac ze mna stosunek pracy z > powodu nie wykonywania pewnych celow społki, > ? Może wręczyć Ci wypowiedzenie, ale musi podać powód tego wypowiedzenia, gdyż masz umowę na czas nieokreślony. Kodeks pracy mówi jasno, ze wypowiadając umowe na czas nieokreslony trzeba podać przyczynę tego wypowiedzenia. m_o_k_o napisała: Jesli pracodawca zaproponuje porozumienie stron - obustronne - tzn. ze Ty się zgadzasz z tym. To jeśli będziesz chciał zarejestrowac się ba bezrobociu nie nabędziesz prawa do zasiłku od razu lecz po 3 mcach na 3 m-ce. Jeśli dostaniesz wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nabedziesz prawo do zasiłku od pierwszego dnia rejestracji - zasiłek płatny przez 6 m-cy. Nie wiem jaka duża jest firma - bo wypowiedzenie umowy niekiedy rodzi podstawy wypłaty odprawy! Oczywiście porozumienie stron mówiące iż powodem rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia ... np. ekonomiczne - to spoko masz prawo do 6 mnego zasiłku dla bezrobotnych. m_o_k_o napisała: Nie ma czegoś takiego jak porozumienie stron z okresem > wypowiedzenia ! > Porozumienie stron to rozwiązanie umowy o pracę w dniu wskazanym. > A wypowiedzenie to z zachowaniem okresu wypowiedzenia 3 mnego > Więc albo to albo to! Jest jeszcze wypowiedzenie dyscyplinarne - ale to jest również bez okresu wypowiedzenia, lecz powód takiego wypowiedzenia leży tylko po stronie PRACOWNIKA - czyli pracownik naruszył obowiazki swoje!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,103463735,103463735,wypowiedzenie_umowy_o_prace.html


Temat: Kilka pytań o BZWBK Money.pl
firmie za stempelkami? wymagane jest zaswiadczenie o zarobkach, na umowie o prace nie ma slowa nt tego czy nie jestes np. w okresie wypowiedzenia, czy wynagrodzenie jest obciazone etc... zatem musisz...
Źródło: topranking.pl/1231/kilka,pytan,o,bzwbk,money,pl.php


Temat: WYPOWIEDZIENIE UMOWY POMOCY!!!!
> Od ok. 1,5 roku jestem zatrudnimy w prywatnej firmie na czas nieokreślony > Z powodu złych warunków pracy (warsztat samochodowy) > Brak odpowiedniej temperatury pracy (zimniej niż na dworze) > ... wypłacie wynagrodzenia > Brak urlopu (lub ekwiwalentu za urlop) Cóż, na podstawie dopuszczenia się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, rażącego naruszenia przepisów Kodeksu Pracy, jak najbardziej może Pan natychmiastowo rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.Proszę pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika nie może nastąpić później niż 1 miesiąc od uzyskania przez niego wiadomości uzasadniających rozwiązanie umowy. Przykładowy wzór rozwiązania umowy bez wypowiedzenia można pobrać z tego adresu ( póżniej wydrukować ) : www.pracuj.pl/_files/GP-wzor-rozwiazanie_umowy_o_prace_przez_pracodawce_bez_wypowiedzenia.doc Oczywiście na podstawie dopuszczenia się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika przysługuje Panu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Proszę pamiętać, iż pracodawca, może domagać się od Pana (pracownika ) zadośćuczynienia (odszkodowania), jeżeli będzie uważał, że nie miał Pan prawa rozwiązać z nim umowy ... jakichkolwiek opłat z tego tytułu.Wszelkie koszta tymczasowo poniesie skarb państwa, póżniej pracodawca. Zanim cokolwiek Pan uczyni w tej sprawie, proszę natychmiastowo zawiadomić Państwową Inspekcje Pracy ( można zarządać anonimowości ), domagając się kontroli.Być może kary pieniążne dla pracodawcy będą dobrym rozwiązaniem.Ma Pan pełne prawo skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej z prawnikiem PIPu. Proszę również złożyć pozew do Sądu Pracy o wypłate należnego Panu odszkodowania.Wnioski po kontroli PIP w zakładzie pracy będą bardzo cennym dowodem dla sądu - świadczącym o rażącym naruszeniu obowiązków wobec pracownika. i na koniec - proszę pomyśleć o swoich kolegach...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,31807985,31807985,WYPOWIEDZIENIE_UMOWY_POMOCY_.html


Temat: Doc. Orkiszewski operuje za darmo
Toruniu jest grupa lekarzy , która nie tylko akceptuje warunki Orkiszewskiego ale także akceptuje Go osobiście , wysoko ceni sobie z nim współpracę , a jego fachowość i wiedzę wykorzystuje w ... z sentencją wyroku sądu może miałby choć wątpliwości w tak jednoznacznych opiniach na temat ordynatury doc.Orkiszewskiego. Na koniec kwestia ,o której Pan pisze na samym początku. Orkiszewski operuje za darmo bo ... prawo, nie tylko przestał mu płacić ale nawet nie dał mu zgodnego z prawem wypowiedzenia warunków umowy o pracę, do której to pracy przywrócił Orkiszewskiego sąd. Dodam już na zakończenie, że kunszt Pańskiej pracy jako dziennikarza pozostawia wiele do życzenia. Gdyby Orkiszewski operował tak jak Pan pisze i zbiera informacje do artykułów , które potem ukazują się w tak poczytnej gazecie, dawno już nie pracowałby w swoim zawodzie. Prawda nie zawsze jest łatwa a czasami wręcz staje się kosztowna. Nagonka zorganizowana i prowadzona przeciwko doc. Orkiszewskiemu jest ewidentnym tego przykładem. Czas , w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,71,15741556,15741556,Doc_Orkiszewski_operuje_za_darmo.html


Temat: Sposób zakończenia umowy o pracę po wychowawczym
Moze zacytuje odpowiednie paragrafy ) Kodeks pracy. Art. 186-7. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. "jest obowiazany" czyli to problem pracodawcy a nie Twoj!! Art. 186-1. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jak widzisz, likwidacja stanowiska pracy nie upowaznia pracodawcy do rozwiazania umowy o prace z pracownica korzystajaca z urlopu wychowawczego. Pracodawca moze jedynie skorzystac z mozliwosci: Art. 186-4. Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. czyli zatrudnic na innym stanowisku zapewniajac wynagrodzenie w dotychczasowej wysokosci. >Masz na myśli zatrudnienie się u ... pracy zezwala na to: Art. 1862. § 1. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, ... pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Podjecie zatrudnienia na 1/2 etetu nie stanowi jeszcze trwalego zaprzestania sprawowania osobistej opieki, kodeks sam dopuszcza taka mozliwosc, obnizenia czasu pracy do 1/2 etatu u dotychczasowego pracodawcy, a tym samym jak by daje przyzwolenie na takie zatrudnienie z jednoczesnym sprawowaniem osobistej opieki. > Co do odprawy; czy można gdzieś sprawdzić w jakiej wysokości odprawa mi się > należy www.rzeczpospolita.pl/Print/prawo/doc/zwo0501.html Pzdr
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,18603974,18603974,Sposob_zakonczenia_umowy_o_prace_po_wychowawczym.html


Temat: wypowiedzenie umowy o prace
funk-doc napisał: > moze sie szykowac wypowiedzenie umowy o prace za > porozumieniem stron (co zasugerował pracodawca) z 3 miesiecznym okresem tego > wypowiedzenia. W polskim prawie pracy nie ma czegoś takiego jak "porozumienie stron z okresem wypowiedzenia". Jest albo porozumienie stron i wtedy nie ma żadnego okresu wypowiedzenia (chociaż oczywiście można się porozumieć, że umowa rozwiąże się za trzy miesiące - ale te trzy miesiące nie są okresem wypowiedzenia w rozumieniu prawa pracy), albo wypowiedzenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. (Jest jeszcze parę innych sposobów rozwiązania / wygaśnięcia umowy - ale raczej nie dotyczą twojego przypadku) > czy pracodawca moze rozwiazac ze mna stosunek pracy z > powodu nie wykonywania pewnych celow społki,zaznaczam pewnych,skoro od 4 lat wyrabiam norme,z niewielkimi poslizgami,za to nadrabiam wieksza produktywnoscia jeśli owe "pewne cele spółki" należą do twojego zakresu obowiązków i nie wypełniasz ich z własnej winy, to oczywiście pracodawca możne z tego powodu rozwiązać umowę. Jeśli jednak te cele z przyczyn obiektywnych są nie do osiągnięcia (np. nierealnie wysoki plan sprzedaży) - to możesz się od takiego wypowiedzenia odwoływać. W takiej sytuacji dobrze byłoby zebrać argumenty (np. powołać się na warunki rynkowe, wyniki osiągane przez innych pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku itp) > oraz jesli okaze sie ze tak,jaka forma rozwiazania stosunku pracy bedzie dla > mnie najlepsza. Trudno powiedzieć jaka forma byłaby najlepsza, bo nie precyzujesz co chciałbyś osiągnąć: jeśli np. zależy Ci na natychmiastowym prawie do zasiłku dla bezrobotnych, to musi to być wypowiedzenie ze strony pracodawcy. Jeśli zależy ci na "ładnym CV" to pewnie lepsze byłoby porozumienie stron. > -czy musze wykonywac prace w okresie wypowiedzenia Oczywiście tak. Chyba że pracodawca z własnej inicjatywy zwolni Cię z obowiązku wykonywania pracy (na piśmie!!!) > -co jesli w tym czasie zachoruje i jaka jest roznica gdybym zachorował przed > wypowiedzeniem czy po jego otrzymaniu jeśli zachorujesz po wręczeniu wypowiedzenia, umowa rozwiąże się w dniu wskazanym w wypowiedzeniu (nawet, jeśli nadal będziesz chory). Jeśli rozchorujesz się zanim dostaniesz wypowiedzenie, pracodawca będzie mógł ci je wręczyć dopiero po wyzdrowieniu i powrocie do pracy. > -jesli pracodawca nie zapewnia narzedzi niezbednych do pracy np.z powodow > technicznych,czy moge sie w tej sytuacji bronic lub zadac odszkodowania Tak - jeśli dowiedziesz, że nie mogłeś wykonywać swoich obowiązków z winy pracodawcy, możesz w sądzie pracy ubiegać się o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie. > -czy przysługuje mi 13 pensja ( czy rowniez przysługuje jesli wypowiedzenie > ... prawo do wglądu. Tam powinno to być jednoznacznie określone. > -na jakie swiadczenia finansowe moge liczyc jeśli to będzie porozumienie stron lub wypowiedzenie z przyczyn dotyczacych pracownika (niewywiązywanie się ze swoich obowiązków), to prawo nie przewiduje żadnych świadczeń. > -czy moge odmowic podpisania wypowiedzenia i jakie sa konsekwencje Odmówić możesz: przecież nikt cie siła do podpisania nie zmusi - ale to nic nie zmieni w twojej sytuacji. Jeśli skutecznie zostaniesz poinformowany o wypowiedzeniu i jego powodach (np. zostanie ci odczytane), brak twojego podpisu nie sprawi że ono nie wejdzie w życie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,103463735,103463735,wypowiedzenie_umowy_o_prace.html
Powered by MyScript